ลักษณะการใช้งาน

เหล็กเกรดพิเศษสำหรับงานแม่พิมพ์-และทำเครื่องมือ