งานฟอร์จจิ้ง และเครื่องมืองานร้อน

งานฟอร์จจิ้ง และเครื่องมืองานร้อน

Kind of tooling that use in high temperature. They require “Red hardness” and high toughness.

รายการผลิตภัณฑ์

เหล็กแผ่น-ทำเครื่องมือ-งานเย็นงานร้อน