เพลาขับเครื่องจักร

เพลาขับเครื่องจักร

Main transfer of machanical and movement inside the machine. Possess of high strength and torque.

รายการผลิตภัณฑ์

เหล็ก-คาร์บอนปานกลางผสม-และเหล็ก-Caburizing