ใบมีดตัดไม้

ใบมีดตัดไม้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เหล็ก-คาร์บอนปานกลางผสม-และเหล็ก-Caburizing