เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
คุณวรกิจ แก้วประสาทผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)​ พร้อมคณะมีคุณทัดดาว ศิริจันทร์และคุณยุทธนา​ บุญคำ ได้เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ชาวลีอองจิน พวกเราขอขอบพระคุณที่ธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุนงานพวกเราด้วยดีมาโดยตลอด

Executive​ Management and staff of  Leong Jin Special Steel (Thailand) Co., Ltd. has​ donate​d​ fund to​ subsidize Kathin ceremony​ of​ Wat Phra​ Srirattana​ in​ amount​ of​ B500, 000.​ This​ fund will​ be​ used​ to​ construct Phra​ Kate Kaew​ Chula​ Maha​ Chedi Thammaram. Sunday​ 31st​ Oct, 2021.

ลีอองจิน บริจาคเงินเพื่อสู้ภัยโควิดผ่านโรงพยาบาลบางพลีในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการร.พ.บางพลี และพยาบาลสายชล ธัญริษตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลมารับมอบเมื่อวันที่ 29ก.ค.2564
LEONG JIN HAS DONATED FUND TO COMMUNITY BY FUNDING TO BANG PHLI HOSPITAL IN ORDER TO FIGHT AGAINST COVID19 SITUATION.

ลีอองจิน ตอบแทนชุมชนด้วยการบริจาคเงินเพื่อสู้ภัยโควิดผ่านโรงพยาบาลบางบ่อ โดย น.พ.อนุวัตร ดิเรกสุนทร รองผู้อำนวยการ ร.พ.บางบ่อให้เกียรติมารับมอบเมื่อวันที่ 29ก.ค.2564
LEONG JIN HAS DONATED FUND TO COMMUNITY BY FUNDING TO BANG BOR HOSPITAL IN ORDER TO FIGHT AGAINST COVID19 SITUATION.

Training 
เมื่อวันที่24เมย.
ลีอองจิน จัดอบรมให้ความรู้พนักงาน หลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (โดยวิทยากร นายเชาวลิต กองมณี ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพ)
On​ 24th​ APR, 2021,​
Leongjin​ provide​ training​ to​ existing​ and​ new​ staff​ in​ topic SAFETY​ IN​ DAILY WORKING​ by​ MR.​ CHOVALIT K.​ OUR​ SAFETY​ ENGINEER.

Help Fight against Covid-19 incentive 

 

Training

Training… How​ to​ apply​ over​head​ crane​ with​ safety!

 

Mr.​ BANCHA… NARONG​ MACHINE​ TOOLS​ CO., LTD​ has​ visit​ed​ Leong​ Jin.

EXCELLENT SUPERVISORY SKILL

5S FOR SAFETY & PRODUCTIVITY TO SUSTAINABLE COURSE 2020

 

DEXTRA MANUFACTURING VISIT LEONG JIN SPECIAL STEEL

 

FIRE FIGHTING TRAINING AND EMERGENCY EVACUATION DRILL 2020