DIN 1.5918/1.5919

DIN 1.5918/1.5919

เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำผสมนิกเกิลโครเมียมโมลิบดินัม สามารถชุบแข็งผิวด้วยกระบวนการคาร์บูไรซิ่ง และยังคงไว้ซึ่งความเหนียวที่แกนใน

คุณลักษณะ

  • เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่มีส่วนผสมของอัลลอยปานกลางและนิกเกิล ช่วยเพิ่มแรงดึงที่บริเวณแกนกลาง หลังจากการชุบแข็งที่ผิวด้วยกระบวนการคาร์บูไรซิ่ง สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายจากการแตกเปราะ มีความสามารถในการเชื่อมที่ดี

ลักษณะการใช้งาน

  • เฟืองทุกประเภท โดยเฉพาะเฟืองคุณภาพสูง เฟืองขับ เพลาขับ
underconstruction