เหล็กสำหรับเครื่องจักรการเกษตร

เหล็กสำหรับเครื่องจักรการเกษตร

เกษตรกรรมเป็นภาคส่วนที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งมีส่วนช่วยทั้งต่อ GDP ของประเทศและการจ้างงาน นอกจากนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรรูปแบบใหม่ด้วย จึงทำให้มีความต้องการใช้เหล็กสำหรับเครื่องจักรการเกษตรที่เพิ่มขึ้น และก่อนที่เราจะกล่าวถึงคุณสมบัติต่างๆที่ต้องการในเหล็กสำหรับเครื่องจักรการเกษตร ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทย:

 • ความหลากหลายและเชี่ยวชาญ: เกษตรกรรมไทยมีชื่อเสียงในด้านการแข่งขัน ความหลากหลาย และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบความสำเร็จในระดับสากล โดยเฉพาะการส่งออก
 • พืชผลหลัก: ข้าวเป็นพืชผลที่สำคัญที่สุด โดยชาวนาไทยประมาณ 60% ปลูกข้าว ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อีกด้วย พืชผลที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และผักและผลไม้ต่างๆ
 • ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: แม้ว่ามีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ปีก ก็มีความเจริญรุ่งเรือง ภาคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารและมีส่วนสำคัญต่อ GDP
 • ป่าไม้: เนื่องจากพื้นที่หนึ่งในสามของประเทศปกคลุมด้วยป่าไม้ ป่าไม้จึงมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์เช่นไม้ยางพาราและไม้สักมีปริมาณการผลิตสูง
 • ผลกระทบทางเศรษฐกิจ: เกษตรกรรมคิดเป็นประมาณ 6% ของ GDP ของประเทศไทย แต่มีการจ้างงานประมาณหนึ่งในสามของกำลังแรงงาน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก เช่น มันสำปะหลัง ยาง ทูน่ากระป๋อง และสับปะรดกระป๋อง

ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและยังคงเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ การเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต การจัดการ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรจึงมีความต้องการใช้เหล็กกล้าสำหรับเครื่องจักรการเกษตร

การบริโภคเหล็กในอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยมีความผันผวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

 • ในปี 2021 อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยบริโภควัสดุเหล็กประมาณ 18.6 ล้านตัน นี่เป็นความต้องการที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอาเซียนรองจากเวียดนาม การบริโภคได้รับการสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น การก่อสร้าง ซึ่งมักรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
 • สำหรับปี 2020 การผลิตและการบริโภคเหล็กในประเทศไทยลดลงประมาณ 11% โดยมีปริมาณการใช้ประมาณ 16.5 ล้านตัน การลดลงนี้ส่วนใหญ่เนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

โปรดทราบว่าตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงการบริโภคเหล็กโดยรวมในประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะภาคเกษตรกรรมเท่านั้น การบริโภคภาคเกษตรกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งจากตัวเลขเหล่านี้ โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอัพเกรดเครื่องจักร และภาวะเศรษฐกิจ หากต้องการตัวเลขที่แม่นยำและละเอียดที่สุด เราขอแนะนำให้ปรึกษารายงานอุตสาหกรรมหรือสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริโภคเหล็กในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

เครื่องจักรการเกษตรสมัยใหม่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล็ก เหล็กชนิดใหม่ที่ใช้ในเครื่องจักรนี้ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อการสึกหรอ ซึ่งจำเป็นต่อสภาพการทำงานทางการเกษตรที่มีความต้องการสูง ต่อไปนี้เป็นภาพรวมคุณลักษณะของเหล็กสำหรับเครื่องจักรการเกษตร:

 • ความแข็งแรงสูง: เหล็กชนิดใหม่ได้รับการพัฒนาโดยรับประกันความแข็งแรงที่ 1200, 1500 และ 1700 MPa ความแข็งแรงสูงนี้ช่วยให้สร้างเครื่องจักรที่ทนทานต่อภาระหนักและความเค้นได้โดยไม่เสียรูป
 • ทนทานต่อการสึกหรอ: เหล็กที่ใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตรจะต้องทนทานต่อการสึกหรอและการเสียดสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสกับดินและองค์ประกอบทางธรรมชาติอื่นๆ เหล็กกล้ารุ่นล่าสุดมีองค์ประกอบที่ให้ความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม
 • ความเหนียวที่เพิ่มขึ้น: แม้จะมีความแข็งแรงสูง แต่เหล็กเหล่านี้ยังมีความเหนียวที่ดี ซึ่งเป็นความสามารถในการดูดซับพลังงานและทำให้เสียรูปโดยไม่แตกหัก นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ต้องรับแรงกระแทก
 • โครงสร้างจุลภาคที่ได้รับการปรับปรุง: โครงสร้างจุลภาคของเหล็กเหล่านี้ได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวังผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การชุบแข็งและการอบคืนตัวที่อุณหภูมิต่ำ ส่งผลให้มีการกระจายตัวของคาร์ไบด์อย่างละเอียดภายในเหล็ก ซึ่งมีส่วนทำให้มีความแข็งแรงและความเหนียว
 • ความต้านทานการกัดกร่อน: เหล็กสมัยใหม่จำนวนมากสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับการบำบัดเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อน นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับความชื้นและสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการทำฟาร์ม
 • ประหยัด: แม้ว่าเหล็กเหล่านี้จะมีคุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า แต่ยังมีความคุ้มทุนอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรจะยังคงมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ

การพัฒนาเหล็กใหม่เหล่านี้เป็นการตอบสนองต่อความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทนทานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลีอองจินเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้เหล็กในงานเช่นนี้โดยเราให้บริการเหล็กที่มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสำหรับเครื่องจักรการเกษตรประกอบกับราคาที่เหมาะสม ติดต่อเราได้ในช่องทางที่สะดวก

เหล็กกล้าสำหรับทำอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร