CREUSABRO

CREUSABRO

Creusabro เป็นเกรดเหล็กทนต่อการสึกหรอประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาโดย Industeel France ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อการเสียดสีได้สูงกว่าเหล็กกล้าทั่วไปรวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเหล็กทนสึกแบบเดิมๆ (Conventional grade)ที่เป็นเหล็กจำพวกWater Quenchingหรือชุบแข็งด้วยน้ำและใช้โบรอนเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความแข็ง คุณสมบัติที่ถูกปรับปรุงให้ดีกว่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยการผสมผสานส่วนทางเคมีและกระบวนการอบชุบแข็งที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากเหล็กทนสึกแบบเดิมๆ (Conventional grade) Industeelได้นำเสนอเหล็กทนสึกชนิดนี้ใน2เกรดด้วยกัน คือ Creusabro® 4800 และ Creusabro® 8000

Creusabro®4800

คุณลักษณะ

 • Creusabro® 4800   เป็นเหล็กทนต่อการสึกหรอประสิทธิภาพสูง มีความต้านทานการสึกหรอสูงกว่าเหล็กทนเสียดสีที่ผ่านขบวนการชุบน้ำที่ความแข็ง 400HB เกรดดั้งเดิมทั่วไปถึง 50% แทนที่จะอาศัยระดับความแข็งสูงเพียงอย่างเดียว คุณสมบัติของ Creusabro® 4800   ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างปริมาณอัลลอยด์ที่ได้รับการเสริมสมรรถนะ (โครเมียม นิกเกิล โมลิบดีนัม และไทเทเนียม) และขั้นตอนการทำ Heat treatment อย่างจำเพาะ
 • Creusabro® 4800   ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการต้านทานการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการทำงานที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสมที่สุด
 • Creusabro® 4800   สภาพจำหน่ายจะให้ความแข็งเริ่มต้นที่ต่ำกว่าเหล็กทนสึกแบบเดิมๆเพื่อทำให้กระบวนการแปรรูป เช่น การตัด การตัดเฉือน และการขึ้นรูป ทำได้ง่ายกว่าและดีกว่าเหล็กชุบน้ำธรรมดามาก   เมื่อCreusabro® 4800 เริ่มถูกใช้งาน   เหล็กจะมีการปรับเพิ่มความต้านทานการสึกหรออย่างมาก โดยมีความแข็งเพิ่มขึ้นประมาณ +70 HBจากค่าความแข็งเริ่มต้น ภายใต้การกระทำที่เกิดจากการกระแทกกับหินหรือแรงกดจากอนุภาคที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Trip Effect
 • ความแข็ง (HBw) : 340-400 (เมื่อเริ่มใช้งานความแข็ง+70HBw)
 • Yield Strength N/mm2 : 900
 • Tensile Strength N/mm2 : 1200

ลักษณะการใช้งาน

 • อุตสาหกรรมซีเมนต์ , เหมืองแร่ , กระดาษ , บุ้งกี๋ , กะบะรถดัมพ์ , อุปกรณ์ลำเลียง , เฟืองโซ่ , ฆ้อน เป็นต้น
 • Creusabro® 4800   เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเหมืองแร่และเหมืองหิน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการผลิตเหล็ก และเครื่องจักรกลการเกษตร เหล็กชนิดนี้เหมาะสำหรับการเสียดสี การเลื่อน รวมทั้งมีแรงกระแทก สภาพแวดล้อมที่แห้งหรือเปียกทุกประเภทและที่มีกรดหรือด่าง รวมถึงอุณหภูมิในการทำงานสูงถึง 350 – 450°C

Creusabro®8000

คุณลักษณะ

 • Creusabro® 8000   เป็นเหล็กทนต่อการสึกหรอประสิทธิภาพสูง มีความต้านทานการสึกหรอสูงกว่าเหล็กทนเสียดสีที่ผ่านขบวนการชุบน้ำที่ความแข็ง 400HB เกรดดั้งเดิมทั่วไปถึง 50% แทนที่จะอาศัยระดับความแข็งสูงเพียงอย่างเดียว คุณสมบัติของ Creusabro® 8000   ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างปริมาณอัลลอยด์ที่ได้รับการเสริมสมรรถนะ (โครเมียม นิกเกิล โมลิบดีนัม และไทเทเนียม) และขั้นตอนการทำ Heat treatment อย่างจำเพาะ
 • Creusabro® 8000   ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการต้านทานการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการทำงานที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสมที่สุด
 • Creusabro® 8000   สภาพจำหน่ายจะให้ความแข็งเริ่มต้นที่ต่ำกว่าเหล็กทนสึกแบบเดิมๆเพื่อทำให้กระบวนการแปรรูป เช่น การตัด การตัดเฉือน และการขึ้นรูป ทำได้ง่ายกว่าและดีกว่าเหล็กชุบน้ำธรรมดามาก   เมื่อเริ่มใช้งาน Creusabro® 8000   จะมีการปรับเพิ่มความต้านทานการสึกหรออย่างมากโดยมีผลทำให้ความแข็งเพิ่มขึ้นประมาณ +70 HBจากค่าความแข็งเริ่มต้น ภายใต้การกระทำที่เกิดจากการกระแทกกับหินหรือแรงกดจากอนุภาคที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Trip Effect
 • ความแข็ง (HBw) : 430-500 (เมื่อเริ่มใช้งานความแข็ง+70HBw)
 • Yield Strength N/mm2 : 1250
 • Tensile Strength N/mm2 : 1630

ลักษณะการใช้งาน

 • อุตสาหกรรมซีเมนต์ , เหมืองแร่ , กระดาษ , บุ้งกี๋ , กะบะรถดัมพ์ , อุปกรณ์ลำเลียง , เฟืองโซ่ , ฆ้อน เป็นต้น
 • Creusabro® 8000   เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเหมืองแร่และเหมืองหิน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการผลิตเหล็ก และเครื่องจักรกลการเกษตร เหล็กชนิดนี้เหมาะสำหรับการเสียดสี การเลื่อน หรือแรงกระแทก สภาพแวดล้อมที่แห้งหรือเปียกทุกประเภท รวมถึงอุณหภูมิในการทำงานสูงถึง 350 – 450°C
เหล็กที่ทนต่อการสึกหรอซึ่งมีความแข็งเฉลี่ย 450 HBW

STANDARDS 

Creusabro® 4800 is a proprietary and exclusive grade developed by Industeel. There exists no engineering standard for plates intended for wear resistant applications.

CHEMICAL ANALYSIS % WEIGHT

Max. values

C

S

P

Mn

Ni

Cr

Mo

≤ 0.20

≤ 0.005

≤ .018

≤ 1.6

≤ 1.0

≤ 1.9

≤ 0.40

MECHANICAL PROPERTIES

Indicative values.

Hardness (HB)

Y S MPa

(ksi)

UTS MPa

(ksi)

Elongation 5.65

%

KCVL – 20°C

( – 4°F) J (ft.lb)

Elasticity modulus GPa

370

900 (130)

1200 (174)

12

36 (27)

205

Guaranteed values (as supplied) Hardness 340 – 400 HB

PHYSICAL PROPERTIES

Average Expansion coefficient (x 10 – 6.°C – 1)

อ่านเพิ่มเติมCreusabro® 4800

20/100°C (68/212°F)

20/200°C (68/392°F)

20/300°C (68/572°F)

20/400°C (68/752°F)

20/500°C (68/932°F)

20/600°C (68/1112°F)

12.4

13.1

13.9

14.4

14.7

15.0

STANDARDS

Creusabro® 8000 is a proprietary and exclusive grade developed by Industeel.

There exists no engineering standard for plates intended for wear resistant applications.

CHEMICAL ANALYSIS % WEIGHT

Max. values

C

S

P

Mn

Ni

Cr

Mo

≤  0.28

≤ 0.005

≤ .018

≤ 1.6

≤ 1.0

≤ 1.6

≤ 0.40

MECHANICAL PROPERTIES

 

Hardness (HB)

YS MPa

(ksi)

UTS MPa

(ksi)

Elongation

%

KCVL -20°C (-4°F) J

(ft.lb)

 

E GPa

Indicative values

470

1250 (181)

1630 (236)

12

44 (32)

205

Guaranteed values (as supplied) Hardness 430-500 HB

PHYSICAL PROPERTIES

Average Expansion coefficient (x 10 – 6.°C – 1)

อ่านเพิ่มเติมCreusabro® 8000

20/100°C (68/212°F)

20/200°C (68/392°F)

20/300°C (68/572°F)

20/400°C (68/752°F)

20/500°C (68/932°F)

20/600°C (68/1112°F)

11.2

12.0

12.5

13.2

13.8

15.0